ПРОЈЕКТИ

МАШИНСКА ВИЗИЈА

ИЗАЗОВ

Контрола квалитета.

Захтевана је контрола алуминијумских поклопаца са дозером при брзини од 36000 комада на час. Потребно је проверити да ли је поклопац кружног облика, у оквиру дефинисаних толеранција, као и присуство и исправан положај дозера. Излаз система мора да буде непрекидан јер прихрањује машину за флаширање.

РЕШЕЊЕ

Систем за центрифугалну оријентацију обезбеђује висок проток елемената постављених тако да паметна  камера може да их контролише уз правилно механичко поравнање. Све мере, начињене на неколико тачака поклопца, обављају се за око 50 ms како би се обезбедило додатних 50 ms за могуће одбацивање неправилних елемената помоћу ваздушног млаза.

Инсталирано у Италији.

Систем контроле поклопаца

Updated on 2017-05-15T22:15:37+00:00, by Claudio.