ПРОЈЕКТИ

МАШИНСКА ВИЗИЈА

ИЗАЗОВ

Контрола квалитета.

Тражена је контрола исправности позиционирања и поларизације конектора на различитим електронским плочама. Плоче се ручно уносе и систем мора самостално да препозна да је оператер уклонио руку из зоне инспекције. Свака неправилност мора бити графички приказана, јер се систем може користити у више земаља.

РЕШЕЊЕ

Систем визије омогућује контролу плоче без икаквог сложеног програмирања и проверавањем присутности руке оператера активира инспекцију у правом тренутку. Приказ неправилности се обавља графичким знацима стављеним преко слике плоче, како би се обезбедила једноставност коришћења.

Инсталирано у Италији и Кини.

Систем за инспекцију PCB плоча

Updated on 2017-05-15T22:15:37+00:00, by Claudio.