ПРОЈЕКТИ

АУТОМАТИЗАЦИЈА

ИЗАЗОВ

Разноврсни радни предмети.

Захтевана је манипулација прецизним механичким деловима од синтерованог материјала. Делови могу бити наслагани једни на друге или не, а систем мора самостално да преузима предмете са више покретних трака.

РЕШЕЊЕ

SCARA робот, навођен 2.5D системом визије, омогућава преузимање делова (наслаганих или не). Четврти систем визије прецизно мери положај дела након узимања, како би отклонио евентуалне грешке позиционирања, и на тај начин омогућио високу прецизност.

Инсталирано у Немачкој.

Роботизована манипулација синтерованим машинским деловима

Updated on 2017-05-15T22:15:37+00:00, by Claudio.