ПРОЈЕКТИ

АУТОМАТИЗАЦИЈА

ИЗАЗОВ

Роботизовано украшавање.

Захтеван је систем који може да опонаша уметничке покрете које изводи стручни декоратер на тродимензионалним површинама. Уметник  мора ручно да обучи робота, интуитивно и без писања било каквог програма. Систем мора да омогући поновљивост како би омогућио да више робота прави исти производ на основу само једног обучавања.

РЕШЕЊЕ

Шестоосна роботска рука заједно са магацином направљеним наменски за делове са којима се ради омогућава потпуну аутоматизацију процеса украшавања, заједно са утоваром и истоваром делова. Задавање путање, брзине у свакој тачки и оријентације уређаја за украшавање је неопходно како би се опонашали уметнички ефекти, а обавља се прецизним мерењем покрета руке уметника током фазе обучавања. Када се путања једном зада, могуће ју је променити, чак и делимично, како би се постигао жељени ефекат.Исти програм се може унети на више радних места, без икаквог додатног подешавања. Приказани случај представља систем за украшавање карневалских маски, али истоветан систем може да се користи за различите врсте предмета од различитих материјала.

Инсталирано у Италији.

Роботизовано уметничко украшавање

Updated on 2017-05-15T22:15:37+00:00, by Claudio.