Током последњих двадесетак година, VE је реализовао десетине система у различитим секторима, развијајући решења за индустрију, пољопривреду и медицину. Временом смо продубили знања везана за различите технологије које су доступне на тржишту, и искуство које смо стекли, заједно са организационом и менталном флексибилношћу тима, омогућавају нам да искористимо постојећа решења везана за одређено поље како бисмо развили решења погодна за различита поља: активност VE–а поклапа се са принципима систематске иновације.

Наше активности обухватају коришћење система заснованих на примени робота, или система који су наменски развијени од почетка, управљање погонским осама коришћењем рачунара или PLC-а, коришћење различитих врста сензора, и омогућавање комуникације између свега наведеног са базом података ради прибављања података о производњи или размене резултата.

Поверење VE-у значи имати више гаранција:

– Избори које правимо су оријентисани у циљу максималне ефикасности за клијента, јер нисмо ограничени умећем или комерцијалним везама.

– Могућност да се интерно управља свим аспектима система (механика, управљачка електроника, софтвер, безбедност), гарантује клијенту брз одговор, у погледу дизајна пројекта, решавања непредвиђених околности, и даље техничке подршке.

– Глобалан поглед и способност да се суштински процени сваки чинилац производног циклуса отварају велике могућности за оптимизацију трошкова. Често се дешавало да се анализом проблема изведеном из уске перспективе, долазило до уштеда у производњи које су премашивале цену решења.

– Јака мрежа технолошких партнера и добављача, са којима радимо више од десет година, омогућавају нам да се суочимо са специфичним проблемима, док нам заједничко умеће омогућава да пружимо најбоље резултате.

АУТОМАТИЗОВАНА РЕШЕЊА

Updated on 2017-05-15T22:33:17+00:00, by VE.