СИСТЕМАТСКА ИНОВАЦИЈА

Већ десет година, VE користи средство које се показало као стратешки важно у раду са проблемима аутоматизације и машинске визије.

У анализи проблема из различитих области, разумели смо да у циљу постизања најбољих перформанси, ниских цена и максималног степена иновативности није потребно дубинско искуство у специфичном пољу, већ метода темељне анализе која ће омогућити правилно дефинисање проблема.

Често се губи време у исправљању грешака везаних за полазна становишта, уместо концентрисања на заиста добра решења, добро промишљена и добијена применом ефикасних метода.

Уобичајени приступ подразумева да се посао одради на брзину, без суштинског удубљивања  у потребе и захтеве клијента, анализирање само добијених спецификација, фокусирање на ниску цену уместо циљања ка високом односу перформанси и цене.

VE одбија овај приступ јер је засновао своју методологију у потпуном складу са систематском иновацијом.

ТРИЗ је скраћеница од руског,,Теория Решения Изобретательских Задач”, што буквално значи Теорија решавања задатака везаних за проналаске (Альтшуллер, Генрих Саулович). Састоји се од теорије и, истовремено, скупа средстава која су развијена како би се научним и систематичним путем организовао креативни процес који се јавља у техничким и технолошким областима: полази се од уопштавања проблема, праћеног проналажењем уопштеног решења применом генеричких принципа, и затим превођењем општег у решење за конкретан проблем. Заправо, ради се о правој теорији проналазака.

Коришћењем ове методологије, VE је успевао да достигне високу ефикасност, нарочито ако су захтеви клијената били сложени и наизглед нерешиви.

Сваки пут када је клијент био у могућности да сагледа могућност методе и дозволи нам да анализирамо проблем, однос између цене студије и непосредних резултата по питању уштеде је увек била већа од 1 према 10.

Примена ТРИЗ методологије је постала природна последица консултација и усавршавања током година, дозволивши нам да се бавимо сложеним проблемима које иначе не би било могуће превазићи или разумети без обилног утрошка наших и клијентских ресурса.

МЕТОДОЛОГИЈА

Updated on 2017-05-15T22:33:17+00:00, by VE.