Интеграција система визије за VE представља природну последицу десетогодишњег искуства у дизајну електронике и двадесет година активности у пољу индустријске аутоматизације.

Наведено нам пружа глобални приступ проблемима визије, који нас издваја од оних који потичу од академских или софтверски-оријентисаних кругова: ми чврсто верујемо да је, у циљу решавања проблема везаних за индустријске системе, најпре неопходно позабавити се проблемима везаним за физику, механику и укупно управљање производним процесом, па тек онда фокусирати се  на оне везане за саму визију.

На овај начин, у могућности смо да понудимо клијенту решење у потпуном складу са његовим потребама, чак и у случајевима када оно не подразумева коришћење система визије, из разлога што та технологија не одговара постављеном проблему, или је нека друга ефикаснија.

VE увек настоји да оптимизује решења кроз примену својих умећа.

Очигледно је да је неопходно да се решења тестирају у лабораторији у којој су доступни различити оптички и разноврсни системи за осветљавање. VE се постепено опремао и може да спроведе студије изводљивости користећи сва иновативна техничка решења осветљења, која су купљена или интерно развијена.

МАШИНСКА ВИЗИЈА

Updated on 2017-05-15T22:33:17+00:00, by VE.