ПРОЈЕКТИ

АУТОМАТИЗАЦИЈА

ИЗАЗОВ

Флексибилниулагач.

Клијент је тражио систем који је у могућности да поставља синтероване алуминијумске делове са високом прецизношћу, како би се над њима извршио процес калибрације. Делови којима се манипулише уграђују се у мењачке склопове, и због тога је потребно да имају површину високог нивоа завршне обраде, без огреботина и других оштећења која би могла да настану приликом рециркулације. Из тог разлога, сви делови који долазедо система морају редом да се преузму и доставе систему за калибрацију.

РЕШЕЊЕ

Насумично распоређени делови улазе у систем,и затим дистанцирају један од другог на оријентационој траци (независно од облика дела). Изнад траке, робот навођен системом визије обрће делове како би дошли у подесан положај за преузимање. Други робот преузима подесно окренуте делове, а затим их оријентише помоћу другог система визије високе прецизности како би их доставио са максималном прецизношћу. Систем омогућава замену производних делова једноставним избором жељеног модела на екрану осетљивом на додир, без икаквог механичког подешавања.

Инсталирано у Немачкој.

Паметно навођење више робота

Updated on 2017-05-15T22:15:37+00:00, by Claudio.