ПРОЈЕКТИ

МАШИНСКА ВИЗИЈА

ИЗАЗОВ

Контрола квалитета.

Захтева се контрола перфорације изолације конектора на линији за склапање са протоком од 10 комада по секунди. Неопходно је: проверавати боју кабла, исправност положаја врха кабла, измерити отвореност перфорираних контаката и проверити да ли има изолације на непредвиђеним местима. Систем мора брзо да комуницира са машином за склапање како би се омогућила селекција у реалном времену.

РЕШЕЊЕ

Група од три камере опремљене макро оптиком омогућава снимање милиметарских величина са високом резолуцијом. Систем осветљења који смо развили коришћењем оптичких влакана је способан да осветли зону од интереса  усмереном светлошћу јаког интензитета, како би се достигла захтевана брзина. Графички интерфејс заједно са ефикасним комуникационим протоколом обезбеђује одговарајући проток података до машине.

Инсталирано у Италији и Словенији.

Систем за контролу конектора

Updated on 2017-05-15T22:15:37+00:00, by Claudio.