ПРОЈЕКТИ

АУТОМАТИЗАЦИЈА

ИЗАЗОВ

Манипулација елемената од синтероване керамике.

Захтева се слагање веома крхких елемената направљених од пресованог керамичког праха на палете. Константан циклус од 100 комада по минуту мора да се испоштује без могућности да се заустави због замене палета или нечег другог. Када се напуни, свака палета мора да се наслаже на колица за даљи транспорт до пећи.

РЕШЕЊЕ

Висока брзина коју процес манипулације поставља, захтева употребу двојног товарног система, реализованог на такав начин да се манипулација палета обавља паралелно са утоваром комада, како би се омогућио непрекидан рад. Утовар и истовар палета са колица се такође обавља синхронизовано са порталом управљане осе.

Инсталирано у Немачкој.

Манипулација синтерованом керамиком

Updated on 2017-05-15T22:15:37+00:00, by Claudio.