ПРОЈЕКТИ

МАШИНСКА ВИЗИЈА

ИЗАЗОВ

Оптичка инспекција.

Тражено је да систем изврши неколико мерења елемената различитог облика израђених на стругу. Такође је неопходно одредити прецизне мере пречника подужног отвора. Систем мора да аутоматски разврста елементе, издвајајући фелеричне од делова који су у оквирима толеранције.

РЕШЕЊЕ

Прилагодљиви вибрациони прихрањивач дотура оријентисане елементе који се онда купе и постављају на обртно постоље. Две станице на плочи садрже камеру са осветљењем, и једно и друго телецентрично. Камере омогућавају да се обаве сва мерења спољашњих профила елемента. Трећа станица користи микрометар којим се целом дужином испитује калибрисани отвор. Типови мерења и толеранције могу да се испрограмирају коришћењем екрана осетљивог на додир.

Инсталирано у Италији.

Контрола цилиндричних механичких делова

Updated on 2017-05-15T22:15:37+00:00, by Claudio.